Kā var pieteikties?
Lai piedalītos, aizpildiet pieteikšanās anketu mājaslapā. Pieteikšanās sākas 1. augustā un beidzas 19. augustā plkst. 8:00.
Kāds ir vecuma ierobežojums?
Ko es varu laimēt?
Kā norisiniāsies konkurss?
Kad un kur man jāierodas?
Cik ilgs var būt mans priekšnesums?
Kādiem būtu jābūt priekšnesumiem?